! ყურადღება

ქვემოთ ჩამოთვლილი საჯარო სკოლები ახორციელებენ განვითარების შეფერხების, სენსორული, ქცევისა და ემოციური დარღვევების მქონე ბავშვთა სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამებს
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N200 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N203 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N198 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ჭიათურის N12 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ სამტრედიის N15 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N45 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ახალციხის N7 საჯარო სკოლა

 

გაცნობებთ, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილი საჯარო სკოლები, სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 2020-2021 სასწავლო წლის განმავლობაში განთავსდება ალტერნატიულ ფართებში.


სკოლა, რომელიც დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 2020-2021 სასწავლო წელს განთავსდება სხვა შენობაში

შენობა, სადაც 2020-2021 სასწავლო წელს განთავსდება სარეაბილიტაციო სკოლა

სსიპ-ქალაქ თბილისის N169 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N140 საჯარო სკოლა; დიღმის მასივი, V კვარტალი

სსიპ ქალაქ თბილისის N181 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N175 საჯარო სკოლა; თბილისი, მუხიანის მე-3 მ/რ. დუმბაძის გამზირი

სსიპ ქალაქ თბილისის N165 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლა; ( I-IV კლასები); ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა N34

სსიპ ქალაქ თბილისის N36 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N31 საჯარო სკოლა; ა.ჩიქობავას ქ. N17

სსიპ-ქალაქ თბილისის N10 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N22 საჯარო სკოლა; ალიო მირცხულავას ქუჩა, N4

სსიპ ქალაქ თბილისის N114 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N141 საჯარო სკოლა; დ.გურამიშვილის გამზირი N14ა

სსიპ ქალაქ თბილისის N138 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N48 საჯარო სკოლა; ზღვის უბანი მე-11 მ/რ 1 კვარტალი

სსიპ ქალაქ თბილისის N86 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N96 საჯარო სკოლა; ქეთევან დედოფლის გამზ. №57

სსიპ ქალაქ თბილისის ტიციან ტაბიძის N 43 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ თბილისის N 67 საჯარო სკოლა ; კ.აფხაზის ქ. N25 (ყოფილი ლესელიძის ქ. N25)

 

გაცნობებთ, რომ სსიპ ქალაქ თბილისის N186 საჯარო სკოლა 2020-2021 სასწავლო წლიდან პირველკლასელების მიღებას განახორციელებს შემდეგ მისამართზე: დიდი დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, ,,განათლების ქალაქის’’ ტერიტორია.

 

პირველკლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა

კორონავირუსის პანდემიის გამო და ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით, 2020-2021 სასწავლოწლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაციისთვის ახალი ვადები დადგინდა.

პირველკლასელთა რეგისტრაციის I ეტაპი, რომელიც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს ეხებოდა, 2 მარტიდან 16 მარტის ჩათვლით უკვე წარმატებით განხორციელდა, თუმცა, პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინებით, გახანგრძლივდა სკოლაში დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა. კერძოდ:

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონემო სწავლეებისთვის დოკუმენტაციის წარდგენის საბოლოო ვადად 24 აპრილის ნაცვლად 5 ივლისი განისაზღვრა.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ წარსადგენ დოკუმენტებში არ იგულისხმება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა, რომელიც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით შეიცვალა. აღნიშნული ბრძანების თანახმად, მოსწავლეების ჩარიცხვა განხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სტატუსის მინიჭების გარეშე. გახანგრძლივებულ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, მოსწავლის რეგისტრაცია გაუქმდება.

რეგისტრაციის II ეტაპი განხორციელდება 11 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით, ხოლო დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელი იქნება 11 მაისიდან 5 ივლისის ჩათვლით.

ამ ეტაპზე სკოლაში დარეგისტრირდებიან ბავშვები:

 • რომელთა და-ძმა სწავლობს სასურველ სკოლაში;
 • მშობელი არის კონკრეტული სკოლის თანამშრომელი;
 • ოჯახიდან ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში.

რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში მშობლის/კანონიერიწარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

III ეტაპი - საყოველთაო რეგისტრაცია - 2 ივნისს დაიწყება და 25 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება, ხოლო დოკუმენტაციის წარდგენა 2 ივნისიდან 5 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება.

რეგისტრაცია განხორციელდება სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე registration.emis.ge. ელექტრონულ რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი. დადგენილ ვადებში ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

IV ეტაპზე პირველკლასელთა რეგისტრაცია და დოკუმენტაციის წარდგენა 13 ივლისს დაიწყება და 31 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება.

ამ ეტაპზე გამოთავისუფლებულ/ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე მოხდება იმ მოსწავლეთა რეგისტრაცია, რომლებიც I, II და III ეტაპებზე ვერ დარეგისტრირდნენ ან სურთ რეგისტრაციის შეცვლა.

მოსწავლის რეგისტრაციას მეოთხე ეტაპზე უზრუნველყოფს საჯარო სკოლა მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ წარდგენილი აუცილებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

• საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მშობლებს საშუალება ექნებათ ელექტრონულად სკოლების ელექტრონულ ფოსტებზე (იხ. ელექტრონული ფოსტები) გადააგზავნონ განცხადებები თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად ან სკოლის მიერ დადგენილი წესით უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, მატერიალურად ჩააბარონ სკოლის ადმინისტრაციას; სკოლა 2 დღის ვადაში დაუდასტურებს მშობელს ელექტრონულ ფოსტაზე განცხადებისა და დოკუმენტაციის მიღებას.

ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტის (იხ. დოკუმენტაციის ჩამონათვალი) ელექტრონულად წარდგენის შემთხვევაში, სკოლა არ მოითხოვს დოკუმენტებს მატერიალური სახით და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დაადასტურებს მოსწავლის ჩარიცხვას.