პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება

! ყურადღება

ქვემოთ ჩამოთვლილი საჯარო სკოლები ახორციელებენ განვითარების შეფერხების, სენსორული, ქცევისა და ემოციური დარღვევების მქონე ბავშვთა სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამებს
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N200 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N203 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თბილისის N198 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ჭიათურის N12 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ სამტრედიის N15 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N45 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ახალციხის N7 საჯარო სკოლა

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს პირველკლასელთა რეგისტრაციას 2017- 2018  სასწავლო წლისათვის.  

 
საჯარო სკოლებში რეგისტრაცია განხორციელდება 3 ეტაპად:
I ეტაპი:  2017 წლის 10 აპრილიდან - 24 აპრილის ჩათვლით
რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლაში. რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები:
 • რომლის და-ძმაც სწავლობს ამ სკოლაში
 • რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია
 • რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში
I ეტაპზე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება სკოლაში, 2017  წლის 25 აპრილიდან  5 მაისის ჩათვლით. 
 
II ეტაპი - საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია
2017 წლის 8 მაისიდან  - 1 ივნისის ჩათვლით. 
რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე.  
II ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება  2017 წლის 2 ივნისიდან  15 ივნისის  ჩათვლით.
I და II ეტაპზე მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების განსაზღვრულ ვადებში წარუდგენლობის შემთხვევაში,რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება. 
 
III ეტაპი: 2017 წლის 19 ივნისიდან - 30 ივნისის ჩათვლით
რეგისტრაცია განხორციელდება სკოლაში, II ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე, მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის  საფუძველზე.  
  
კერძო სკოლის პირველ კლასში, მოსწავლის რეგისტრაციის ვადად განისაზღვრა - 2017 წლის 10 აპრილიდან - 30 ივნისის ჩათვლით. მოსწავლის რეგისტრაცია ხორციელდება კერძო სკოლის მიერ.  

2017-2018 სასწავლო წელს, ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ანუ სწავლის დაწყებისთვის უსრულდებათ 6 წელი.  
 
2017-2018  სასწავლო წელი  დაიწყება 15 სექტემბერს.