შპს სკოლა ევრო-2000

კლასი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი
ქართული მათემატიკა მათემატიკა ფიზიკური პირი - ირინა რუხაძე ირინა რუხაძე
ქართული ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე" ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქ
ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. ტაბიძე
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია "წყაროსთვალი" მ. ოთიაშვილი
ქართული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე
ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ1 Macmillan Publishers LTD - შპს "ინგლისური წიგნი საქართველოში" მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

სად შევიძინო სახელმძღვანელოები (რეგიონი)

გორი
თიანეთი