სსიპ - ქალაქ თბილისის №37 საჯარო სკოლა

ზოგადი ინფორმაცია
რეგიონი თბილისი
რაიონი ძველი თბილისი
სკოლის დირექტორი დავით ჭეიშვილი
მისამართი დოდო აბაშიძის ქ. №4
სკოლის მეილი tbilisi37@mes.gov.ge
სკოლის ვებ-გვერდი www.37skola.blogspot.com/
მოსწავლეთა რაოდენობა 656
მასწავლებელთა რაოდენობა 50
სკოლის ინსტიტუციური მონაცემები
სასკოლო შენობის მდგომარეობა ნახევრად რეაბილიტირებული
სპორტული მოედნები (გარე)
სპორტული მოედნები (შიდა)
სააქტო დარბაზი
სკოლის მოქმედი ბუფეტი
პანდუსი
ბიბლიოთეკა
წიგნების ფონდი (რაოდენობა) 5680
სასკოლო შენობების რაოდენობა 1
სასკოლო ინვენტარის მდგომარეობა კარგ მდგომარეობაში
კომპიუტერების რაოდენობა (ბუკის გარეშე) 33
მოსწავლეთა სამედიცინო დახმარება
გათბობის სიტემა ბუნებრივი აირი
ცენტრალური გათბობა
სკოლის უსაფრთხოება
მანდატური
დარაჯი/დაცვის პოლიცია
ღობე
ვიდეო თვალი
ევაკუაციის გეგმა
სწავლა/სწავლება
Smartboard
საბუნებისმეტყველო საგნების ლაბორატორიები
პროფილური სკოლა
ინკლუზიური სწავლება
პროფესიული სწავლება
სპორტული წრეები
სტანდარტს ზევით სწავლება (გაძლიერებული საგნები ან დამატებითი უცხო ენები)
გახანგრძლივებული სწავლება
დამატებითი წრეები
ორცვლიანი სწავლება
საკლასო ოთახების რაოდენობა 28
მასწავლებელთა კვალიფიკაცია
სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რაოდენობა, რომლებმაც ჩააბარეს კომპიუტერისა და ინგლისურის გამოცდა 1
სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რაოდენობა, რომლებიც მოხვდნენ საუკეთესო 25%-ში 0
მენტორ მასწავლებელთა რაოდენობა 0
პრეზიდენტის სტიპენდიანტ მასწავლებელთა რაოდენობა 0
სკოლის წარმატების მონაცემები
მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს ოლიმპიადის პირველი ეტაპი 116
მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს ოლიმპიადის მეორე ეტაპი 16
მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს ოლიმპიადის მესამე ეტაპი 7
ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეთა რაოდენობა 3
საბაზო საფეხურის წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა (საბაზო საფეხურის სრულ ათებზე დასრულება) 4
მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე საქართველოს ნაკრების სახელით 1
პრეზიდენტის სტიპენდიანტ მოსწავლეთა რაოდენობა 0
სასკოლო ატესტატი და უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების მაჩვენებელი (2011-2012) სასწავლო წელს
ოქროს მედალოსან მოსწავლეთა რაოდენობა 4
ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა რაოდენობა 0
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარების მსურველ მოსწავლეთა რაოდენობა 59
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ მოსწავლეთა რაოდენობა 52
მოსწავლეთა რაოდენობა, ვინც მიიღო 30%-იანი სახელმწიფო დაფინანსება 12
მოსწავლეთა რაოდენობა, ვინც მიიღო 50%-იანი სახელმწიფო დაფინანსება 7
მოსწავლეთა რაოდენობა, ვინც მიიღო 70%-იანი სახელმწიფო დაფინანსება 5
მოსწავლეთა რაოდენობა, ვინც მიიღო 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსება 4