სკოლის სახელისექტორისულ ადგილებიდარჩენილი ადგილები
სსიპ - ქალაქ ამბროლაურის №1 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ამბროლაურის №2 საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჯანის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლასურიაშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლუხვანოს საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასპერის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორხვის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ცაგერის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვირიშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირმის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბორის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტვიშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უსახელოს საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუბის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალპანის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღვის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლადო ასათიანის სახელობის ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარდნალის საჯარო სკოლა
ა(ა)იპ ცაგერის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქუმის საჯარო სკოლა
სსიპ - ზურაბ ეფაძის სახელობის ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტელის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ისუნდერის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაცორიის საჯარო სკოლა
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსტანის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჯოს საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟოშხის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხეთის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამანევის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდას საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ონის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადმელის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თლუღის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველევის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელიაღელის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წესის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოს საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოტევის საჯარო სკოლა
სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანაგის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიხარეშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოლურის საჯარო სკოლა
სსიპ - ალექსანდრე ონიანის სახელობის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟახუნდერის საჯარო სკოლა
სსიპ - დაბა ლენტეხის №1 საჯარო სკოლა
სსიპ - დაბა ლენტეხის №2 საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელეს საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხმელურის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასაშის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელედის საჯარო სკოლა
სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოფურის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთის საჯარო სკოლა
სსიპ - სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარის საჯარო სკოლა