სკოლის სახელისექტორისულ ადგილებიდარჩენილი ადგილები